Verksamheten

Draget är en liten familjär och välfungerande förskola som vi är mycket stolta över. På Draget arbetar två förskolelärare, varav en även är rektor, och tre barnskötare. Förskolans rektor arbetar 20% som rektor och resterande tid i barngrupp. Pedagogerna jobbar utifrån ett lågaffektivt bemötande och med att möta barnet där hen är. Vi satsar mycket på barnens lek eftersom vi tycker att det är den viktigaste sysselsättningen barn har. Vi följer läroplanen för förskola, Lpfö 18. Personalen använder det digitala pedagogiska dokumentationsverktyget Unikum för att dokumentera varje barns aktiviteter och utveckling.

Vi strävar efter att ha en barngrupp på totalt 20 barn, uppdelade på två grupper, Ballongen för de yngre barnen och Draken för de äldre. Åldern för byte av avdelning från Ballongen till Draken varierar utifrån barngruppernas sammansättning och det enskilda barnet. Vi samråder alltid i förväg med det berörda barnets föräldrar.

För närvarande är Dragets öppettider 07.30-17.00. På sommaren stänger Draget under fyra veckor och vi håller även stängt mellan jul och nyår. Draget får kommunala bidrag för verksamheten och föräldraavgiften följer maxtaxan.

Redan när Draget startades 1984 var inställningen att överlåta det pedagogiska ansvaret på förskollärarna och istället låta föräldrarna lösa de praktiska förutsättningarna för verksamheten.

Föräldrarnas engagemang och arbetsinsats är en viktig del av Draget. Insatsen består av:

  • Tjänstgöring i barngruppen. Man lär då känna alla barn och förskolepersonalen genom att hjälpa till med deras dagliga sysslor och rutiner med måltider, vila och lek. Vi har en förälder inne i verksamheten tisdag och torsdag eftermiddag kl 14.30-16:30 samt fredagar 9:30-17.  Detta innebär 2-3 dagar per familj och termin, alternativt byts en fredag mot tre eftermiddagar. Därutöver ingår arbete som ”gårdsvakt” 1-3 måndagseftermiddagar per termin mellan 15.45-17 då pedagogerna har APT.
  • Alla föräldrar medverkar i någon av arbetsgrupperna fram-matgruppen (framtid och mat), utefixgruppen, innefixgruppen eller styrelsen. Det är obligatoriskt att inneha ett styrelseuppdrag per familj under tiden på förskolan. Man sitter då på denna post i ca 2 år.
  • Kvällsstädning av förskolan som fördelas mellan medlemsfamiljerna och en städfirma olika dagar med varierande grad över året.
  • Medlemsmöten ungefär 3-4 gånger per termin.
  • Gemensam storstädning av förskolan en helg per termin. En vuxen/familj deltar lördag eller söndag.

Tillbaka får man en liten barngrupp med mycket social samvaro och en go känsla familjer emellan. Man har som medlem en god insyn i sitt barns vardag och vardagsmiljö samt möjlighet att påverka denna. Kommunikationen mellan föräldrar och pedagoger är nära, och vi värnar om att bibehålla dessa faktorer.

Välkommen med Er ansökan!