Verksamheten

Föräldrakooperativet Draget startades 1984 av en grupp föräldrar som sökt förskoleplats för sina barn men inte lyckats få någon genom kommunens försorg. Redan från början var inställningen att överlåta det pedagogiska ansvaret på förskollärarna och istället låta föräldrarna lösa de praktiska förutsättningarna för verksamheten.

Draget har sedan dess blivit en välfungerande förskola som vi alla är stolta över. Varje förälder tillhör en arbetsgrupp med ansvar för antingen maten, innemiljön, utemiljön eller föräldrakooperativets sammanhållning och fortlevnad. Alla familjer får dessutom under någon period representeras i styrelsen. Utöver detta deltar också varje familj (representerad av en förälder) aktivt i förskoleverksamheten under 2-3 dagar per termin, då man lär känna alla barn och förskolepersonalen genom att hjälpa till med deras dagliga sysslor och rutiner med måltider, vila och lek.

På Dragets förskola följer vi läroplanen för förskola, Lpfö 98. Personalen använder det digitala pedagogiska dokumentationsverktyget Pluttra för att dokumentera varje barns aktiviteter och utveckling. Vi satsar mycket på barnens lek eftersom vi tycker att det är den viktigaste sysselsättningen barn har. Vi stävar efter att ha totalt omkring 21 barn på förskolan, uppdelade på två grupper; Ballongen för de mindre barnen och Draken för de större.