Verksamheten

Draget är en liten familjär och välfungerande förskola som vi är mycket stolta över. På Draget arbetar två förskolelärare, varav en även är rektor, och tre barnskötare. Förskolans rektor arbetar 20% som rektor och resterande tid i barngrupp. Pedagogerna jobbar utifrån ett lågaffektivt bemötande och med att möta barnet där hen är. Vi satsar mycket på barnens lek eftersom vi tycker att det är den viktigaste sysselsättningen barn har. Vi följer läroplanen för förskola, Lpfö 18. Personalen använder det digitala pedagogiska dokumentationsverktyget Unikum för att dokumentera varje barns aktiviteter och utveckling.

Vi strävar efter att ha en barngrupp på ca 22 barn, uppdelade på två grupper, Ballongen för de yngre barnen och Draken för de äldre. Åldern för byte av avdelning från Ballongen till Draken varierar utifrån barngruppernas sammansättning och det enskilda barnet. Vi samråder alltid i förväg med det berörda barnets föräldrar.

För närvarande är Dragets öppettider 07.30-17.00. På sommaren stänger Draget under fyra veckor och vi håller även stängt mellan jul och nyår. Draget får kommunala bidrag för verksamheten och föräldraavgiften följer maxtaxan.

Redan när Draget startades 1984 var inställningen att överlåta det pedagogiska ansvaret på förskollärarna och istället låta föräldrarna ansvara över de praktiska förutsättningarna för verksamheten.

Välkommen med Er ansökan!