Välkommen till föräldrakooperativet Draget

Draget startade 1984 och är ett av de äldsta kooperativen i Göteborg – en liten förskola i Kålltorp där vi fokuserar på varje barns möjligheter och där personalens professionella arbete förenas med föräldrarnas engagemang.


Visionen för vår verksamhet

  • att våra barn under sin förskoletid ska utvecklas till trygga och glada individer med stor empati och god självkänsla.
  • att vi tillsammans med våra barn ska känna glädje och engagemang för vår förskola och vår sociala gemenskap.
  • att driva en liten förskola som skapar förutsättningar för personalen att visa stort engagemang i våra barn och den pedagogiska verksamheten.
  • att våra barn ska vistas i en stimulerande och stressfri miljö, präglad av mycket utomhusvistelse och utrymme för kreativitet.

login

Om du behöver hjälp med att logga in (endast för medlemmar), är du välkommen att skicka ett e-postmeddelande till info@forskolandraget.se.