Välkommen till föräldrakooperativet Draget

Om Draget

Förskolan Draget är ett litet föräldrakooperativ i en tvåplansvilla i Kålltorp med 21-22 barn i åldern 1- 5 år. Draget är en liten förskola som startade 1984 och är ett av de äldsta kooperativen i Göteborg. Vi fokuserar på varje barns möjligheter, där personalens professionella arbete förenas med föräldrarnas engagemang.

Tre ord som beskriver och genomsyrar Dragets verksamhet är trygghet, glädje och god gemenskap. Draget erbjuder barnen en god pedagogisk verksamhet där de utvecklas till trygga och glada individer med stor empati och god självkänsla. Lågaffektivt bemötande och att möta varje barn varje dag är delar av vårt förhållningssätt. Hos oss upplever barn, föräldrar och pedagoger en go gemenskap med varandra och det finns en härlig ”vi-känsla”.

På Draget är vi gärna utomhus och de äldsta barnen deltar i Skogsmulle. Kultur, som teater och museibesök är något vi också prioriterar. Även måltidspedagogik en del av vårt arbete.

Här arbetar tre barnskötare och två förskollärare, samt en resurs i köket. Som liten enhet är vi beroende av öppenhet och flexibilitet för att hjälpas åt och samarbeta, såväl kollegor som kooperativets medlemmar. Förskolans pedagogiska personal deltar i barnens lekar, upptäcker omvärlden tillsammans med dem och det finns mycket rum för kreativitet.


Visionen för vår verksamhet

  • att våra barn under sin förskoletid ska utvecklas till trygga och glada individer med stor empati och god självkänsla.
  • att vi tillsammans med våra barn ska känna glädje och engagemang för vår förskola och vår sociala gemenskap.
  • att driva en liten förskola som skapar förutsättningar för personalen att visa stort engagemang i våra barn och den pedagogiska verksamheten.
  • att våra barn ska vistas i en stimulerande och stressfri miljö, präglad av mycket utomhusvistelse och utrymme för kreativitet.

login

Om du behöver hjälp med att logga in (endast för medlemmar), är du välkommen att skicka ett e-postmeddelande till info@forskolandraget.se.