Maten på Draget

Matens huvudsyfte är att ge barnen goda matvanor, matglädje, främja deras hälsa och ge
dem energi för lek och lärande.

Vi erbjuder naturligtvis specialkost till de barn som är i behov av det.

De drycker som serveras på förskolan är vatten eller mellanmjölk och vi serverar frukt och/ eller färska grönsaker varje dag.

Vi har vegetarisk lunch för alla en dag i veckan. 

Frukost
Frukost serveras varje morgon mellan 08.00-8.50
Varierar mellan gröt eller yoghurt med müsli och flingor. Varje dag finns dessutom smörgås
med olika pålägg.
Barnen som äter frukost behöver lämnas senast 8.00 för att de ska kunna få tid och äta frukost i lugn och ro.

Fruktstund
På förmiddagarna äts lite uppskuren frukt, oftast görs det utomhus eftersom barnen är ute
och leker större delen av förmiddan.

Lunch
Vi på Draget caterar våra luncher från Mat I Kvadrat. Maten levereras varm till oss strax innan lunchtid.

Mellanmål
På eftermiddagarna serveras mellanmål. Oftast serverar vi smörgås med
olika pålägg, samt uppskuren frukt eller grönsaker. Vissa dagar gör vi även smoothie.

Måltidspedagogik – en del i Dragets pedagogik

Vi på Draget jobbar med måltidspedagogik. Vi integrerar mat och måltider i den pedagogiska verksamheten och är inget som står utanför. Draget arbetar med Sapere-metoden där vi använder våra fem sinnen för att undersöka och bekanta oss med maten. Vi ger barnen möjlighet att skapa intresse för mat och grönsaker – Livsmedelsverket anger 400g frukt och grönt per dag för barn i förskoleåldern.

Måltidspedagogik är ett lärande för livskvalitet som ska bidra till barns hälsa, välbefinnande och jämställdhet. Att öka barns förståelse för människors olikheter.

Från jord till bord – att barnen får följa hela processen från jord till bord – och tillbaka till jord.

Med måltiden som utgångspunkt kan pedagogerna väcka nyfikenhet och skapa goda möten och samtal. Vi har ett förhållningssätt vid måltider som ökar barns inflytande, delaktighet och självkännedom. För detta krävs att pedagogerna månar om en stressfri och lustfylld social miljö som bjuder in barnet och visar tilltro till dess förmågor och möjligheter.

Enligt Livsmedelsverket ”visar studier att barn vågar prova fler livsmedel och rätter när de arbetat med sensorisk träning och att barn som är involverade i att laga, äta och smaka på mat får en mer positiv attityd till mat.

Forskning om barns smakutveckling och måltidspedagogik visar att:

  • Barn kan lära sig att tycka om all mat om de är i rätt omgivning och om den presenteras på ett tilltalande sätt.
  • Det är viktigt att få prova på utan tvång och på ett sätt som väcker nyfikenhet. Ett annat sätt är att använda sig av ”smakbryggor”, det vill säga att servera ett nytt livsmedel/smak tillsammans med något som barnet redan känner igen och tycker om.
  • Utifrån de vuxnas roll som förebilder finns ett stort pedagogiskt värde i att barn och vuxna på förskolan äter av samma mat.”