Matpolicy

Matens huvudsyfte är att ge barnen goda matvanor, matglädje, främja deras hälsa och ge
dem energi för lek och lärande. Måltiden ska alltid vara en lugn och trevlig stund då barnen
och pedagogerna äter tillsammans.
Maten ska:
• Vara god, näringsriktig och varierad.
• I största möjliga mån vara ekologisk
• Få barnen att känna matglädje
De drycker som serveras på förskolan är vatten eller mellanmjölk
Frukt och/ eller färska grönsaker serveras varje dag.

Frukost
Frukost serveras varje morgon mellan 08.00-8.50
Varierar mellan gröt eller yoghurt med müsli och flingor. Varje dag finns dessutom smörgås
med olika pålägg.
Barnen som ska äta frukost ska lämnas senast 8.00 för att de ska få tid att i lugn och ro äta
sin frukost.

Fruktstund
På förmiddagarna äts lite uppskuren frukt, oftast görs det utomhus eftersom barnen är ute
och leker större delen av förmiddan.

Lunch
Draget caterar sina luncher. Maten levereras varm till förskolans lokaler strax innan lunchtid.
Vid val av cateringfirma är följande punkter viktiga:
• Råvaror med god kvalitet och undvika halvfabrikat
• Största mån ekologiskt
• Varierad kost, en veckomatsedel ska innehålla vegetariskt, kött, fisk och soppa.
• Ta hänsyn till allergier, intoleranser och andra matpreferenser
• En varierad matsedel
• Matens ska vara välsmakande och vara vällagad

Mellanmål
På eftermiddagarna serveras mellanmål. Matsedel varierar, oftast serveras smörgås med
olika pålägg, samt uppskuren frukt eller grönsaker. Vissa dagar serveras smoothie, ägg, köttbullar eller fruktsallad.

Socker
Sparsam användning av socker och söta livsmedel. Vid enstaka årliga festligheter på
förskolan kan något sött förekomma, tex med en glass på midsommarfirandet med övriga
kooperativ, en kaka vid jullunchen, fest med popcorn vid enstaka tillfälle. I övrigt serveras
inte kakor, godis, juice eller saft på förskolan. Födelsedagar firas på förskolan utan sötsaker,
det uppmärksammas istället på andra sätt i verksamheten.
Sylt och ketchup används på förskolan. Men då är det personalen som lägger upp på
tallriken.
Uppföljningar av matpolicy och cateringfirma görs med jämna mellanrum, minst en gång om
året. Kontinuerligt görs avstämningar med förskolechef och övrig personal angående maten.

Vid matbordet
Måltiden ska vara en trevlig stund för samvaro. De vuxna är förebilder och uppmärksammar
maten positivt och beskrivande för att locka barnen och väcka deras intresse. Pedagogerna
arbetar pedagogiskt med måltiderna utifrån läroplanen, att möta varje barn där det är och
utifrån deras behov och inte att behandla alla exakt lika.
Måltiderna är ett bra tillfälle att starta samtal kring verksamheten, aktiviteter och
utvecklingsområden som är aktuella för att barnen ska reflektera.
Det finns ett fåtal regler runt matbordet, såsom att sitta kvar vid bordet och inte kasta mat.
Barnen lockas till att vara självständiga, servera sig mat själva, bre sin egen smörgås.
Barnen uppmuntras även till att hjälpa varandra och att skicka vidare uppläggningsfat och
bjuda sin bordskompis. Barnen hjälper till att duka av borden efter måltiden. Om barnen inte
orkar äta upp all mat, försöker man att fokusera på det positiva istället för att använda
pekpinne.
Om något barn inte vill äta av maten så kan det erbjudas knäckebröd med smör om det
behövs, efter en stunds måltid. Det erbjuds inte fil eller yoghurt som substitut till lunch.
Om det kommer ett barn som behöver speciellt bemötande gällande maten så tas det med
den familjen.
Intentionen är att alla barn sitter kvar vid bordet och väntar tills alla ätit upp. Men meningen
är inte heller att hålla kvar alla barn för att titta på några enskilda som äter länge, eller att
jäkta på enstaka barn som behöver längre tid på sig att äta upp sin mat. När barnen väntat
en stund kan det därför vara bättre att lämna bordet, det stäms av mellan pedagogerna vad
som passar bäst för stunden.